• Žít svůj život

  Život je dar.

  Jak často jsme to slyšeli! Při své práci s klienty často narážím na to, že je to dar, se kterým si mnozí z nás nevědí, co počít. Někdo ho ani nerozbalí, nežije, prostě funguje. Někdo neví, jak s ním naložit, tak prostě začne snít o tom, jaký by měl jeho život být.

  Jiný k němu přistoupí jako k něčemu, co dostal zadarmo, takže si ho neváží. Někteří ho dokonce odmítají a začnou s ním bojovat – všechno je špatně, co se vlastně po mně chce, nebo si utečou do deprese (moc dobře to znám z vlastní zkušenosti). Někdy dospějeme ke „geniální“ myšlence, že bychom dokázali žít život někoho jiného, dokonce bychom mu mohli radit, jak na to, nebo závidíme život těm, o kterých se domníváme (často mylně), že to mají jednodušší. Přitom stačí začít tam, kde jsem, s tím, co mám a udělat s tím to nejlepší, co mohu. Přijmout svůj život s láskou, věnovat se mu s maximální pozorností jako tomu nejcennějšímu, co tady na Zemi máme. Když se s ním s láskou spojíme, umožní nám dál ho rozvíjet, poznávat a tvořit. Zakoušet dobrodružství a zázraky každý den.

  A jaký největší dar můžeme dát svému životu?

  To, že ho budeme žít, prožívat a tvořit. Svůj vlastní, neopakovatelný život, který nás často přes bolest, chyby, krize, zklamání, zrady, nemoci, nespokojenost vede k pochopení vlastní podstaty, svých možností, ke zralosti a nalezení svého poslání, které slouží Životu. Hluboké propojení se svým životem nás obdaří plným prožitkem "Já jsem" v radosti, plnosti Bytí a tvořivostí ve spojení se sebou, s ostatními a se Životem.

  Vy jste jediná kompetentní osoba, která může rozhodnout o Vašem životě.

Pro Vás
 • default color
 • color1 color
 • color2 color
 • color3 color

To, po čem toužíte, touží také po vás.

Sv. František z Asissi

Vaší povinností je být; a ne být tímto nebo tamtím.

Šrí Rámana Mahárši

Je-li tvá mysl v klidu, budeš šťastný, ať se děje cokoliv. Je-li tvá mysl neklidná, nebudeš šťastný, ať se děje cokoliv.

Staré tibetské úsloví

Jestliže to nenacházíš v sobě, kam pro to půjdeš?

Zenrin

Ovšem být člověkem znamená být v některých ohledech zranitelný, nedokonalý, potřebný, závislý, slabý a někdy dokonce i hloupý.
Všichni musíme tuto část lidství přijmout - u sebe i u druhých.

S. M. Johnson

 

Thaddeus Golas:                      Líného muže/ženy cesta k osvícení
Thorwald Dethlefsen:              Osud jako šance
Peter A. Lewin:                        Probouzení tygra
Peter A. Lewin:                        Trauma očima dítěte
Margit a Ruddiger Dahlke:    
Nemoc jako řeč ženské duše
Ram Dass:                                Tanec života
Bobbie Sandoz:                        Tajemství delfínů a jejich radostný život
Liz Greenová:                          Duše a vesmír
C. G. Jung:                               Člověk a duše
C.G. Jung:                                Anylytická psychologie - její teorie a praxe
Fritjof Capra:                          Bod obratu
Fritjof Capra:                          Tao fyziky

 

 

 

Augusto Cury Prodavač snů
Martine Quentric-Séguy Příběhy z moudrosti Indů
Hermann Hesse Siddhártha
Věra Nosálová Slunce zapadá na východě
Daniela Fischerová Jiskra ve sněhu
Dan Millman Cesta pokojného bojovníka
Joyce a  Barry Vissell Zásahy osudu
   
   

 

  

Všechen život je ve skutečnosti vzájemně propojený. Všichni lidé jsou chyceni v síti vzájemnosti, ze které nelze uprchnout, společně oděni do jediného roucha osudu. Cokoli ovlivní jednoho přímo, ovlivní všechny nepřímo. Nikdy nemohu být tím, kým mám být já, dokud ty nebudeš tím, kým máš být ty, a ty nikdy nebudeš tím, kým máš být ty, dokud já nebudu tím, kým mám být já. Toto je vzájemně provázaná struktura reality.


Martin Luther King ml.

Nesmíme zapomínat, že jen málokteří lidé jsou umělci života a že navíc umění žít je nejvznešenějším a nejvzácnějším ze všech umění - vyprázdnit v kráse celý pohár, komu se to podaří?


Carl Gustav Jung

Někteří lidé se sebou válčí, aniž si to uvědomují. Potlačujeme pocity, existenci nevítaných stavů mysli a odmítáme přijímat sebe sama takoví, jací jsme. Z toho vyplývají vnitřní konflikty, úzkost, deprese a strach. Se svou myslí je však možné se sblížit, spřátelit, naučit se k ní chovat laskavě a jemně a uvedenou situaci tak změnit.

Rob Nairn

Vytěsnění znamená, že necháváme napůl vědomě a nerozhodně věcem volný průběh, nebo že pohrdáme hrozny, které visí příliš vysoko, nebo že uhneme pohledem, abychom nemuseli čelit vlastním přáním.

Carl Gustav Jung

Neuróza je vždy náhražka za legitimní utrpení...
Psychoneuróza je v pravém slova smyslu utrpení duše, která nenašla svůj smysl.

Carl Gustav Jung

Když něco nejde podle představ lidí, svádějí vinu na Boha a neuvědomují si, že zhmotnění našeho světa je výsledkem našich snů a soustředění, nikoliv božích.

Bobbie Sandoz

Být milován a milovat vyžaduje odvahu, odvahu přijmout jisté hodnoty jako věci nejvyššího zájmu - skočit a vsadit všechno na tyto hodnoty.

Erich Fromm

Co je důležitější:
sláva, nebo vyrovnanost?
Co je cennější:
peníze, nebo pocit štěstí?
Co je ničivější:
úspěch, nebo nezdar?

Ovládat druhé je síla;
ovládat sebe sama je skutečná moc.

Když budeš spokojen, že jsi prostě sám sebou,
a nebudeš se srovnávat ani soutěžit, všichni tě budou mít v úctě.

Lao-c'