• Žít svůj život

  Život je dar.

  Jak často jsme to slyšeli! Při své práci s klienty často narážím na to, že je to dar, se kterým si mnozí z nás nevědí, co počít. Někdo ho ani nerozbalí, nežije, prostě funguje. Někdo neví, jak s ním naložit, tak prostě začne snít o tom, jaký by měl jeho život být.

  Jiný k němu přistoupí jako k něčemu, co dostal zadarmo, takže si ho neváží. Někteří ho dokonce odmítají a začnou s ním bojovat – všechno je špatně, co se vlastně po mně chce, nebo si utečou do deprese (moc dobře to znám z vlastní zkušenosti). Někdy dospějeme ke „geniální“ myšlence, že bychom dokázali žít život někoho jiného, dokonce bychom mu mohli radit, jak na to, nebo závidíme život těm, o kterých se domníváme (často mylně), že to mají jednodušší. Přitom stačí začít tam, kde jsem, s tím, co mám a udělat s tím to nejlepší, co mohu. Přijmout svůj život s láskou, věnovat se mu s maximální pozorností jako tomu nejcennějšímu, co tady na Zemi máme. Když se s ním s láskou spojíme, umožní nám dál ho rozvíjet, poznávat a tvořit. Zakoušet dobrodružství a zázraky každý den.

  A jaký největší dar můžeme dát svému životu?

  To, že ho budeme žít, prožívat a tvořit. Svůj vlastní, neopakovatelný život, který nás často přes bolest, chyby, krize, zklamání, zrady, nemoci, nespokojenost vede k pochopení vlastní podstaty, svých možností, ke zralosti a nalezení svého poslání, které slouží Životu. Hluboké propojení se svým životem nás obdaří plným prožitkem "Já jsem" v radosti, plnosti Bytí a tvořivostí ve spojení se sebou, s ostatními a se Životem.

  Vy jste jediná kompetentní osoba, která může rozhodnout o Vašem životě.

Pro Vás
 • default color
 • color1 color
 • color2 color
 • color3 color

Aktivní snění

Motto:
Ty jsi ta kniha a text je v tobě.

Colette

Naše duše k nám promlouvá skrze naše obrazy a tak jsme vedeni ke svému skutečnému osudu.

C. Shainberg

Snění považujeme často za pasivní záležitost, čímž přicházíme o cenné vedení a dary do života. Sny naopak chtějí být aktivní součásti našeho života, chtějí být vyprávěny, uchopeny a začleněny do našich životů, jak v rámci nočního, tak denního snění.

Musíme se vzdát představy, že jsme jen bezmocnými přihlížejícími našich snů. Sen je vždy o krok před námi a očekává, že za své úsilí bude odměněn pozorností snícího a jeho aktivní interakcí.

V semináři se naučíte

-          Bleskové metodě práci se sny dle R.Mosse

-          Vstupování do snu

-          Jak pracovat s energií snu

-          Jak vytvářet interakci se sny

-          Rozvíjet hluboký kontakt s podvědomím

S sebou: několik snů, které vás zajímají, notes a psací potřeby, polštář na sezení a deku.

Doporučený seminář k semináři Sebeláska II.

Možnost přihlásit se na seminář Aktivní snění