• Žít svůj život

  Život je dar.

  Jak často jsme to slyšeli! Při své práci s klienty často narážím na to, že je to dar, se kterým si mnozí z nás nevědí, co počít. Někdo ho ani nerozbalí, nežije, prostě funguje. Někdo neví, jak s ním naložit, tak prostě začne snít o tom, jaký by měl jeho život být.

  Jiný k němu přistoupí jako k něčemu, co dostal zadarmo, takže si ho neváží. Někteří ho dokonce odmítají a začnou s ním bojovat – všechno je špatně, co se vlastně po mně chce, nebo si utečou do deprese (moc dobře to znám z vlastní zkušenosti). Někdy dospějeme ke „geniální“ myšlence, že bychom dokázali žít život někoho jiného, dokonce bychom mu mohli radit, jak na to, nebo závidíme život těm, o kterých se domníváme (často mylně), že to mají jednodušší. Přitom stačí začít tam, kde jsem, s tím, co mám a udělat s tím to nejlepší, co mohu. Přijmout svůj život s láskou, věnovat se mu s maximální pozorností jako tomu nejcennějšímu, co tady na Zemi máme. Když se s ním s láskou spojíme, umožní nám dál ho rozvíjet, poznávat a tvořit. Zakoušet dobrodružství a zázraky každý den.

  A jaký největší dar můžeme dát svému životu?

  To, že ho budeme žít, prožívat a tvořit. Svůj vlastní, neopakovatelný život, který nás často přes bolest, chyby, krize, zklamání, zrady, nemoci, nespokojenost vede k pochopení vlastní podstaty, svých možností, ke zralosti a nalezení svého poslání, které slouží Životu. Hluboké propojení se svým životem nás obdaří plným prožitkem "Já jsem" v radosti, plnosti Bytí a tvořivostí ve spojení se sebou, s ostatními a se Životem.

  Vy jste jediná kompetentní osoba, která může rozhodnout o Vašem životě.

Pro Vás
 • default color
 • color1 color
 • color2 color
 • color3 color

Náš život je jako řeka. Je to proud prožívání, který plyne v periodicky se opakujících cyklech poklidu, vyrušení, zpracování a návratu do klidné každodennosti. Někdy se stane, že nás některý meandr nebo překážka vyhodí z obvyklých břehů a nabudeme pocitu, že se s proudem života nedokážeme již plně spojit.
Naši loďku zachvátil proud, který ji nepříjemně strhává a my cítíme nejistotu, nepohodu, někdy chaos až paniku. Může se nám také stát, že máme pocit, že nás něco vyvrhlo na pustý břeh, dokážeme proud pozorovat, ale jsme odtrženi, život je „tam někde“ a my s ním neplyneme, neprožíváme ho, jen fungujeme-přežíváme. Jsou to chvíle, kdy se potřebujeme zastavit a najít opět spojení, abychom ho mohli plně prožívat.

Pokud se ocitnete v tomto momentu, chcete se na svůj život podívat někdy trochu jinak, nebo dál prohloubit kontakt se sebou a se životem, těším se na setkání na konzultaci.

 • Osobnostní rozvoj
 • Partnerské vztahy
 • Zvládání stresu - seberegulace
 • Trauma - emoční, nehody, úrazy, před-i pooperační traumata
 • Pocity frustrace 
Konzultační hodiny dle domluvy
Konzultační místnost Senovážné náměstí 23, místnost č. 524, 5. patro
Délka konzultace 90 minut
   
Cena ze konzultaci 1 000 Kč
   

Pokud nemůžete přijít na domluvený termín, dejte mi, prosím, vědět nejpozději 3 dny předem.
Pokud dojde ke zrušení konzultace v daný den, tak je storno 800 Kč, pokud je to 3 - 1 den předtím,
tak je to 500 Kč.