Mgr. Martina Kastnerová

 

Stručně pár slov

O mně

Vzdělání

 • 1999 – 2004 UK Praha - Filozofická fakulta (jednooborová psychologie)
 • 1998 - 2001 UK Praha – Fakulta humanitních studií (studium humanitní vzdělanosti)
 • 2000 – Glamorgan University, Wales – (BSC social sciences)

Specializační výcviky a kurzy

 • INCIP – pětiletý terapeutický sebezkušenostní výcvik (Knobloch) – terapeut integrované psychoterapie
 • Cestou příběhu – trénink v narativním přístupu – Institut pro systemickou zkušenost
 • Základy Rogersovského přístupu ke klientům I. a II.
 • Výcvik telefonické krizové intervence
 • Kurz korektivních metod specifických poruch učení se zaměřením na dyslexii, dysgrafii a dysortografii
 • Krátký výcvik v logoterapii a existenciální analýze
 • Kurz krizové intervence
 • Kurz řešení a zvládání konfliktu
 • Akreditovaný kurz koučinku (MŠMT)
 • Pravidelná účast na individuální i skupinové supervizi, koučování, zvyšování kvalifikace prostřednictvím programu celoživotního vzdělávání a dodržování Etických kodexů - Asociace manželských a rodinných poradců ČR.

Pracovní zkušenosti

 • 1999 – 2002- Národní dobrovolnické centrum Hestia – dobrovolník v sociálně preventivním programu Pět P5
 • 1998 – 2002 - Sdružení linky bezpečí – telefonický konzultant Linky bezpečí
 • 2004 – 2006 - Oblastní nemocnice Kolín, a. s. – dětské oddělení - psycholog
 • 2004 - 2023 - Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kolín – psycholog
 • 2004 – dosud - Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, pracoviště Kolín - psycholog, poradce (od 1.1.2024 vedoucí pracoviště)
 • 2012 - 2023 - ZŠ T. G. Masaryka, Poděbrady – školní psycholog
 • Člen asociace manželských poradců – AMRP
 • Člen české asociace pro psychoterapii - ČAP
 • Česká Asociace pro Psychoterapii - odznak - řádná členka, psychoterapeutka
 • 2023 - 2026 - aktuálně probíhající Výcvik integrativní párové terapie a partnerského poradenství, pořádající Institutem párové terapie - www.inpat.cz

Služby

které poskytuji

Psychologické konzultace zaměřené zejména na aktuální překážky či náročné životní období a situace v životě týkající se osobního života, partnerských či generačních problémů, pracovního života či školy.

Pro jedince, páry, rodiny, kolektivy, pracovní týmy.

Klient má právo vystupovat anonymně a nepotřebuje žádné doporučení.

Jsem vázána mlčenlivostí.

1 konzultace - jednotlivec - 1000 Kč/50 minut
1 konzultace - pár, rodina - 1500 Kč/70 minut

Platba možná hotově nebo převodem na účet.

Možnost bezplatného zrušení konzultace 24 hodin dopředu.

Besedy, intervence v kolektivech, semináře, přednášky - cena po dohodě.

Témata

s nimiž nejčastěji pracuji

 • osobnostní růst
 • odcizení ve vztahu, rozchod s partnerem
 • nevěra
 • rozvod, porozvodové výzvy a uspořádání
 • krize středního věku a problémy s ní související
 • závažné onemocnění v rodině
 • úmrtí blízké osoby
 • vrstevnické problémy a mezigenerační potíže
 • problémy v rodinných a partnerských vztazích
 • úzkosti, deprese
 • fobie, strachy
 • závislosti
 • volba životního partnera
 • problémy rodin zasažených nezaměstnaností
 • noční pomočování u dětí a enkopréza
 • sebepoškozování
 • výchovné a výukové obtíže (nemotivovanost k učení)
 • poradenství při problémech ve školním kolektivu (šikana, vztahy se spolužáky, vztahy s učiteli)

Další možnosti:

 • koučování
 • kariérní poradenství (volba vzdělávání, profesní dráha)
 • informační a metodická pomoc související s prevencí sociálně patologických jevů
 • besedy a metodické návštěvy v MŠ a ZŠ (např. školní zralost a připravenost, intervence ve třídách, práce s kolektivem na budování lepších vrstevnických vztahů atp.)
 • školní zralost a připravenost
 • semináře, přednášky (např. téma sebepoškozování, úzkosti a fobie, poruchy příjmu potravy atp.)

Využívané techniky:

 • Rozhovor
 • Relaxační techniky, imaginace
 • Pracovní listy
 • Projektivní metody

Kontakt

Buďme ve spojení

E-mail: kastnerova.martina@seznam.cz
Telefon: +420 777 557 603

Adresa: Studentská 801, 290 01 Poděbrady II
(cca 25 minut od Centra Černý Most – Praha 9)

Případně mi můžete napsat zprávu přes tento formulář, nezapomeňte uvést na sebe správný kontakt.

Prosím vyplňte všechna pole.